VALTIOVARAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2009 vp

VaVL 12/2009 vp - K 11/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Tarkastusvaliokunta on 28 päivänä toukokuuta 2009 pyytänyt valtiovarainvaliokunnan lausuntoa valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2008 (K 11/2009 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunnan lausuntopyynnön mukaisesti valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin talousarviolausumiin.

Talousarviolausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • EK 33/2002 vp — HE 132/2002 vp, HE 249/2002 vp, HE 253/2002 vp)

  Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilökunnan asema

 • EK 44/2003 vp — HE 55/2003 vp, HE 145/2003 vp

  Vammaispalvelujen parantaminen

 • EK 33/2004 vp — HE 151/2004 vp, HE 244/2004 vp, HE 255/2004 vp)

  Raha-arpajaisten ja vedonlyöntipelien tuoton käyttö

  Eläinlääketieteen koulutus

 • EK 36/2005 vp — HE 119/2005 vp, HE 201/2005 vp

  Vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset

 • EK 45/2006 vp — HE 122/2006 vp, HE 265/2006 vp

  Lausuma 2: Vankeinhoitolaitoksen resurssitilanne

  Lausuma 3: Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta

  Lausuma 6: Lakisääteisten valtionosuuksien lisäysten osoittaminen yleisistä budjettivaroista

  Lausuma 8: Kokonaisarvio museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosien jakautumisesta ja kokonaistarpeesta

  Lausuma 9: Metsämuseo Luston rahoituksen siirto

  Lausuma 13: Vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus.

Lausunto

Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko