VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp

VaVM 1/2008 vp - HE 179/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2008 lisätalousarvioksi (HE 179/2007 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, liikennejaostossa ja asunto- ja ympäristöjaostossa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

YHTEENVETO

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetaan määrärahoihin 18 000 000 euron siirtoa momentilta 31.72.42 momentille 23.27.50. Lisäksi ehdotetaan muutoksia momenttien 25.01.04 ja 35.10.77 perusteluihin.

Muutokset eivät vaikuta kuluvan vuoden budjetoitujen tuloarvioiden ja määrärahojen loppusummaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että ehdotus vuoden 2008 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja

että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk (osittain)
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyissä on toiminut

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

​​​​