VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2014 vp

VaVM 12/2014 vp - HE 113/2014 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /