VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2013 vp

VaVM 14/2013 vp - HE 101/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /

​​​​