VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2013 vp

VaVM 35/2013 vp - HE 208/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /