VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 39/2012 vp

VaVM 39/2012 vp - HE 95/2012 vp HE 166/2012 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioksi

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /

​​​​