VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2005 vp

VaVM 42/2005 vp - HE 206/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 206/2005 vp).

Lisätalousarvioaloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 30 päivänä marraskuuta 2005 valiokuntaan lähettämät lisätalousarvioaloitteet

LTA 68/2005 vp Lauri Oinonen /kesk  Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri 31.24.21

LTA 69/2005 vp Lauri Oinonen /kesk  Määrärahan osoittaminen Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvitykseen. 31.40.21

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa, verojaostossa, liikennejaostossa ja kauppa- ja teollisuusjaostossa.

YHTEENVETO

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetaan tuloarvioihin (ilman nettolainanottoa ja velanhallintaa) nyt yhteensä 208 000 000 euron lisäystä, määrärahoihin (ilman nettokuoletuksia ja velanhallintaa) 44 340 000 euron lisäystä ja nettokuoletuksiin ja velanhallintaan 163 660 000 euron lisäystä.

Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja vuoden ensimmäinen ja toinen lisätalousarvio huomioon ottaen 41 735 844 000 euroa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että ehdotus vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena,

että lisätalousarvioaloitteet LTA 68 ja LTA 69/2005 vp hylätään ja

että lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2005 alkaen.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (osittain)
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Janina Andersson /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.