VÄLIKYSYMYS 3/2003 vp

VK 3/2003 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Maatalouden tukiratkaisut

Eduskunnalle

Suomi sai liittyessään Euroopan unioniin oikeuden maksaa kansallista tukea oman maataloustuotannon ylläpitämiseksi koko maassa. Tämä oikeus kirjattiin liittymissopimuksen artikloihin 141 ja 142.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus neuvotteli kesän ja syksyn 2003 aikana Euroopan unionin komission kanssa Etelä-Suomea koskevan artiklan 141 mukaisen tukiratkaisun. Neuvotteluissa hallitus ei saavuttanut itse asettamiaan ja kaikkien poliittisten puolueiden yksimielisesti tukemia keskeisiä tavoitteita. Sittemmin hallitus hyväksyi komission neuvotteluissa määrittelemät tiukat ehdot.

Hallituksen hyväksymä neuvottelutulos merkitsee sitä, että Suomi varmisti oikeuden maksaa kansallisista varoista tukea vain vuoteen 2007 asti, minkä jälkeen asia on jälleen keskeisiltä osiltaan avoin. Neuvottelutulos johtaa Etelä-Suomessa maatalouden tuotantotukien mittaviin, yhteensä lähes 30 %:n suuruisiin leikkauksiin. Maatalous joutuu tämän vuoksi vakaviin vaikeuksiin Etelä-Suomessa. Lisääntyvät investointituet korvaavat tuotantotukileikkauksia vain osittain ja osalle viljelijöitä. Päinvastoin ne saattavat houkutella sellaisiin investointeihin, joilla ei ole pitkällä tähtäyksellä riittävää kannattavuutta.

Vaikka epäonnistuneet artiklan 141 neuvottelut eivät koskeneet mitenkään artiklaa 142, hallitus suunnittelee leikkauksia myös keskisen ja pohjoisen Suomen viljelijöiden tukiin. Etelä-Suomen maakuntien viljelijöiden lisäksi siis myös Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Kainuun, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan viljelijät ovat menettämässä tuloja hallituksen kylmän leikkauspolitiikan vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan /kesk julkisuudessa esittämä kanta siitä, että vuonna 2004 leikataan tuotantotukia myös pohjoisella 142-alueella 3 %:lla huolestuttaa perustellusti viljelijöitä. Tämä suunnitelma antaa nimittäin vahvan viitteen siitä, että 142-alueella hallitus aikoo toteuttaa tulevina vuosina kaikki samansuuruiset leikkaukset kuin hallitus joutuu tekemään eteläisellä 141-alueella epäonnistuneiden neuvottelujen vuoksi. Se, kuinka näitä menetyksiä pystytään korvaamaan viljelijöille muilla toimenpiteillä, on edelleen avoinna.

Suomen alkuperäisillä 141-neuvottelutavoitteilla, jotka hallitus ja tuottajajärjestöt sopivat yhdessä, oli tarkoitus vakauttaa Suomen maatalouspolitiikka. Nyt epäonnistuneen 141-ratkaisun, luonnonhaittakorvausjärjestelmän ja ympäristötukijärjestelmän uudistamisen sekä EU:n maatalousreformin toteuttamisen seurauksena maataloutemme on joutumassa erittäin vaikeaan tilanteeseen. Samalla koko kotimainen elintarviketalous kymmeninetuhansine työpaikkoineen vaarantuu koko Suomessa. Myös monet kunnat ajautuvat entistä vaikeampaan asemaan, kun ne menettävät sekä työpaikkoja että verotuloja.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen kotimaisen elintarviketalouden tulevaisuuden, maatalouden riittävän kannattavuuden ja maaseudun elinvoimaisuuden sekä Etelä-Suomen käsittävällä 141-alueella että Väli- ja Pohjois-Suomen käsittävällä 142-alueella?

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Unto Valpas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Maija Perho /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Iivo Polvi /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jere Lahti /kok