VÄLIKYSYMYS 6/2006 vp

VK 6/2006 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Naisten aseman parantaminen työelämässä

Eduskunnalle

Vanhasen hallituksen ohjelmassa luvataan, että "Hallitus edistää samapalkkaisuutta ja työelämän tasa-arvoa pitkäjänteisellä ohjelmalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on poistaa perusteettomat palkkaerot naisten ja miesten välillä."

Tässä tavoitteessaan hallitus on pahasti epäonnistunut. Naisten kuukausipalkka on keskimäärin 471 euroa pienempi kuin miesten kuukausipalkka. Naisten ja miesten välinen palkkaero on tällä vaalikaudella kasvanut. Naisten ja miesten palkkaero on vielä paljon suurempi, kun ylityökorvaukset ja bonukset yms. otetaan huomioon. Yksityisellä sektorilla miehet ansaitsevat 740 euroa kuukaudessa enemmän kuin naiset.

Naiselle on maksettava samasta työstä sama palkka kuin miehelle. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä perusteettomien palkkaerojen poistamiseen. Koulutettujen naisvaltaisten alojen palkat ovat alemmalla tasolla kuin vastaavien miesvaltaisten alojen. Esimerkiksi opettajien ja lastentarhanopettajien palkat eivät vastaa työn vaativuutta.

Suomalaisen koulutetun hoitohenkilökunnan palkat ovat selvästi alle kehittyneiden teollisuusmaiden keskitason. Suomalaishoitajien palkat ovat vain 83 % OECD-maiden keskitasosta. Koulutetun hoitohenkilökunnan palkat Suomessa eivät vastaa työn vaativuutta ja koulutusta. Tämä on johtamassa hoitajapulaan, mikä vaarantaa suomalaisten tarvitsemien terveyspalveluiden tason.

Naisten asemaa työelämässä heikentää myös se, että naiset ovat miehiä useammin pätkätyösuhteessa. Pätkätöitä tekevät muita selvästi useammin nuoret naiset. Erityisen vaikeassa asemassa ovat pätkätöitä tekevät yksinhuoltajaäidit.

Määräaikaisessa työsuhteessa on vajaat 20 % naisista. Suomessa pätkätöissä on hieman suurempi osa työvoimasta kuin muualla Euroopassa. EU-maissa töissä olevista naisista 11,8 % työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Suomalaisista miehistä pätkätöitä tekee 12 %.

Julkisella sektorilla töissä olevista naisista joka neljäs (eli 24,5 %) on määräaikaisessa työsuhteessa. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä naisista 16,6 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Työministeriö, jonka pitäisi edistää työelämän laatua ja tasa-arvoa, on omalla esimerkillään viemässä kehitystä väärään suuntaan. Työministeriön työntekijöistä lähes joka kolmas (eli 29 %) on pätkätöissä.

Naisvaltaisilla aloilla on työntekijöiden vanhempainvapaista johtuen paljon sijaisuuksia, mikä on lisännyt pätkätöiden määrää. Jatkossa tämä tosiseikka pitää ottaa huomioon henkilöstön määrää mitoitettaessa. Tällöin voidaan vanhempainvapaista johtuvat sijaisuudet hoitaa vakituisella henkilökunnalla.

Naiset ovat yhä miehiä huonommassa asemassa suomalaisilla työpaikoilla. Heille maksetaan huonompaa palkkaa, ja he ovat miehiä huomattavasti useammin pätkätöissä. Myöskään johtotehtävissä ei naisia ole yhtä paljon kuin miehiä. Perhevapaiden työnantajalle aiheuttamat kustannukset tosiasiassa heikentävät naisten työmarkkina-asemaa. Hallitus ei ole onnistunut tuomaan tasa-arvoa suomalaisille työpaikoille.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus ei ole toiminut lupaustensa mukaisesti ja vähentänyt naisten ja miesten välisiä palkkaeroja sekä perusteettomien pätkätöiden määrää, ja aikooko hallitus vielä tällä vaalikaudella ryhtyä konkreettisiin toimiin palkkaerojen ja perusteettomien pätkätöiden määrän vähentämiseksi sekä naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi?

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbacka /ps