VÄLIKYSYMYS 8/2012 vp

VK 8/2012 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Eduskunnalle

Terveys ja hyvinvointi ovat ihmiselle kaikkein tärkein asia. Turvallisuuden tunne syntyy siitä, että tarvittaessa lääkäriin pääsee ja ihmiset hoidetaan.

Kataisen ja Urpilaisen hallituksen vastuulla on reilun vuoden aikana ollut se, millaisen turvallisuuden tunteen ihmiset kokevat.

Suomalaiset käyvät jo ensi viikolla kuntavaaleihin. Meidän mielestämme ihmisillä olisi oikeus tietää, kykeneekö hallitus takaamaan ihmisille terveydenhoidon. Missä on esityksenne?

Nyt te laitatte ihmiset äänestämään mielikuvien perusteella. Uudistus, vastuunkanto, vahva peruskunta ovat vain puheittenne retoriikka. Sanoilla ei hoideta yhtään sairasta. Ihmiset jonottavat lääkäriin, ja te vain kiistelette. Missä viipyy esityksenne terveyspalveluiden järjestämiseksi?

Hallituksen saamattomuus on saattanut palvelujen järjestämisvastuussa olevat kunnat tilanteeseen, joka käy ihmisille tuskalliseksi ja kunnille kalliiksi. Monissa kotikunnissa ja monissa maakunnissa palveluiden kehittämistyö on pysähtynyt. Kunnat odottavat hallitukselta esityksiä. Hallituspuolueiden keskenään ristiriitaiset näkemykset vaikeuttavat tilannetta. Kyvyttömyyttään hallitus peittelee nimeämällä työryhmiä ja selvitysmiehiä.

Pääministeri Katainen ilmoitti hallituskauden alkajaisiksi vaalikauden suurimmaksi rakenteelliseksi uudistukseksi ja miljardiluokan säästöhankkeeksi kuntarakenneuudistuksen. Sittemmin puheet säästöistä ovat laantuneet. Kuntaministeri Virkkunen on alistanut ihmisille tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut karttaharjoituksensa alle.

Hallitus oli kuulevinaan kuntia keväällä. Kunnat pakotettiin lausumaan vain kartoista johdattelevien kysymysten ja puutteellisten tietojen pohjalta. Kunnilta ei kysytty, miten haluatte sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää. Sen sijaan kunnilta lähinnä kysyttiin, minä vuonna haluatte, että suurkuntahanke toteutetaan teidän kunnassanne. Myös aika lausunnoille oli täysin riittämätön. Tämä oli kansanvallan ja kuntapäättäjien halveksintaa.

Kuntakartta sai tyrmäyksen kunnilta. Kunnat itse nostivat palveluiden järjestämisen rajoja tärkeämmäksi. Myös oikeuskansleri moitti hallitusta, joka lupasi järjestää pakon edessä uuden kuulemiskierroksen. Missä viipyy selvä esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, johon kunnat voisivat ottaa kantaa?

Kesäkuisessa tiedonannossaan hallitus vain toisti suurkuntaideologiaansa ja ilmoitti, että keskussairaaloita pyörittävät ja kymmeniä tuhansia ihmisiä työllistävät sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Ette kertoneet mitä tulee tilalle.

Tyrmäyksen saanut kuntakartta puettiin uuteen muotoon: vahvan peruskunnan kriteereiksi. Vähintään 20 000 asukasta ja työssäkäyntikriteeri johtavat samaan lopputulokseen eli 70 suurkuntaan. Vahvan kunnan kriteerit eivät perustuneet mihinkään tutkimuksiin. Lääkäriin pääsyä ja hyvää hoitoa ne eivät varsinkaan takaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ympäri Suomea pyörittelivät epäuskoisina päitään. Ihmiset olivat kauhuissaan: miten minun lähipalveluilleni ja kotikunnalleni käy?

Keskusta on alusta asti toistanut, että terveyspalvelut on hoidettava yhteistyössä. Hallitus on halunnut kieltää yhteistyön ja vasta viime viikkoina tunnustanut, etteivät suurkunnatkaan selviä yksin. Yhteistyötä tarvitaan.

Keskustalla on selvä esitys terveyspalveluiden turvaamiseksi. Olemme esittäneet kotikunta-maakunta mallia. Ihmisen kokoisissa kotikunnissa järjestetään asuinviihtyvyyteen ja päivittäiseen elämään liittyvät palvelut. Terveyspalvelut järjestettäisiin yhteistyössä maakunnittain. Terveyskeskukset säilyvät tietenkin kotikunnissa, mutta rajan poisto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä lopettaa ihmisten pompottelun.

Erityisesti julkinen sektori kärsii paikoin rajusta lääkäripulasta. Myös sairaanhoitajista ja muista hoivahenkilöistä on pulaa. Tämä koskee kaiken kokoisia kaupunkeja ja kuntia. Työvoiman saannin ja sijoittumisen kannalta tärkeintä on henkilökunnan työn tukeminen ja vetovoiman lisääminen julkisella sektorilla. Pelkkä kuntakoon kasvattaminen tuskin tekee kunnista houkuttelevampia työpaikkoja. Miten hallitus aikoo varmistaa, että hoitoalan ammattilaisia riittää tulevaisuudessa?

Jyrki Kataisen hallitus on sulkenut korvansa asiantuntijoilta. Suurkuntahanke ei ratkaise terveyspalvelujen saatavuutta eikä säästä rahaa. Palvelut huononevat, ja ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle. Uhkana on, että palvelut karkaavat entistä kauemmas.

Nyt on selvinnyt, että pääministeri Senaatintorin kupeessa piirtelee harpilla Suomeen uusia kuntarajoja. Lyhenevätkö jonot keskuskaupungeissa, jos teidän harppinne leikkaa itsenäisen elämän palvelunsa hyvin järjestäviltä kehyskunnilta? Päinvastoin, palvelut huononevat niin keskuskaupungeissa kuin ympäröivässä maakunnassa, kun te siirrätte ihmisiä hoitojonon jatkoksi.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Pystyykö hallitus tuomaan esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ennen kunnallisvaaleja,

miten hallitus aikoo turvata ihmisten tärkeät peruspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa,

miten hallitus aikoo varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyden julkisissa terveyspalveluissa ja

onko hallitus toimintakykyinen?

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2012

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk