YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2008 vp

YmVL 13/2008 vp - K 2/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä huhtikuuta 2008 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2007 (K 2/2008 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Martti Poutanen, kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen ja ylitarkastaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa hallituksen toimenpidekertomuksen valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta.

Ympäristövaliokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt, alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Alusjätelain kokonaisuudistus (HE 33/2003 vp — EV 26/2003 vp)

 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu (HE 76/2003 vp — EV 50/2004 vp, 3 lausumaa)

 • Jätelaki, tuottajavastuu, romuajoneuvot (HE 152/2003 vp — EV 2004 vp, 5 lausumaa)

 • Århusin yleissopimus (HE 165/2003 vp — EV 105/2004 vp, 2 lausumaa)

 • Kansallis- ja luonnonpuistoja koskeva lainsäädäntö (HE 169/2003 vp — EV 185/2004 vp)

 • ASP-lainat (HE 276/2004 vp — EV 30/2005 vp, 2 lausumaa)

 • Rakennusten energiatodistukset ja energiatehokkuus (HE 170/2006 vp — EV 302/2006 vp, 2 lausumaa)

 • Yhdyskuntajätehuollon kehittäminen, Jätelain 10 ja 13 §:n muuttaminen (HE 257/2006 vp — EV 304/2006 vp, 3 lausumaa). Valiokunta huomauttaa, että lausumakohdan otsikko vastaa huonosti lausumien sisältöä. Otsikon tulisi kuulua seuraavasti: Jätekuljetusten valvonta, kaatopaikkojen jätevero ja jätelain kokonaisuudistus.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Rakel Hiltunen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos