YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2009 vp

YmVL 15/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa hallituksen toimenpidekertomuksen valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta.

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Alusjätelain kokonaisuudistus (HE 33/2003 vp - EV 26/2003 vp)

  — Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu (HE 76/2003 vp - EV 50/2004 vp, 3 lausumaa)

  — Jätelaki, tuottajavastuu, romuajoneuvot (HE 152/2003 vp - EV 39/2004 vp, 5 lausumaa)

  — Århusin yleissopimus (HE 165/2003 vp - EV 105/2004 vp, 2 lausumaa)

  — Kansallis- ja luonnonpuistoja koskeva lainsäädäntö (HE 169/2003 vp - EV 185/2004 vp)

  — ASP-lainat (HE 276/2004 vp - EV 30/2005 vp, 2 lausumaa)

  — Rakennusten energiatodistukset ja energiatehokkuus (HE 170/2006 vp - EV 302/2006 vp, 2 lausumaa)

  — Jätekuljetusten valvonta, kaatopaikkojen jätevero, jätelain kokonaisuudistus (HE 257/2006 vp - EV 304/2006 vp, 3 lausumaa)

  — Jätelaki, muutoksen toimeenpano, paristot ja akut, keräysasteen nostaminen (HE 176/2007 vp - EV 27/2008 vp, 1 lausuma)

  — Kaavajärjestelmän kehittäminen, uusiutuva energia, kaukolämpö, valituslupajärjestelmä, vaikutus kaavoitukseen (HE 102/2008 vp - EV 202/2008 vp, 3 lausumaa)

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Tanja Karpela /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos