E 75/2008 vp

Valtioneuvoston selvitys rahapeliasioiden käsittelystä neuvostossa

Ministeriön kirje

Pvm

12.09.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Ilmoitettu saapuneeksi suuressa valiokunnassa

Pvm

17.09.2008

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta