Valtiopaivaasia E 86/2010

E 86/2010 vp

Valtioneuvoston selvitys talouspolitiikan koordinaation tehostamisen mahdollisesti edellyttämät perussopimusmuutoksista

Ministeriön kirje

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Ilmoitettu saapuneeksi suuressa valiokunnassa

Pvm

22.10.2010

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 49/2010 vp
Valmistunut

08.12.2010

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 27/2010 vp
Valmistunut

09.12.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 8/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 11/2010 vp
Valmistunut

15.12.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 5 eriävää mielipidettä

Asian käsittely on yhdistetty

U 34/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot