Valtiopaivaasia E 9/2008

E 9/2008 vp

Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannoista Frontexin toiminnan tulosten arvioinnista, toiminnan kehittämisestä ja sille mahdollisesti annettavista uusista tehtävistä, EU:n rajaturvallisuuden seuraavista kehitysaskeleista sekä Euroopan rajavalvontajärjestelmän (EUROSUR) kehittämisestä (komission rajapaketin tiedonannot)

Ministeriön kirje

Pvm

29.02.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Ilmoitettu saapuneeksi suuressa valiokunnassa

Pvm

29.02.2008

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/2008 vp
Valmistunut

07.03.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​