HE 135/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (nide I) Sopimus Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (nide II) Sopimus Euroopan unionista ja Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (nide III) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (nide IV) Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia muuttavat sopimukset ja asiakirjat (nide V)

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (nide I) Sopimus Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (nide II) Sopimus Euroopan unionista ja Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (nide III) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (nide IV) Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia muuttavat sopimukset ja asiakirjat (nide V)

Asetuksen voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1540/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (nide I) Sopimus Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (nide II) Sopimus Euroopan unionista ja Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (nide III) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (nide IV) Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia muuttavat sopimukset ja asiakirjat (nide V)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Satuli

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1994 Keskeytynyt PTK 73/1994
07.09.1994 Päättynyt PTK 74/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2347

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 9/1994 vp
Valmistunut

31.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 6 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/1994 vp
Valmistunut

07.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 6/1994 vp
Valmistunut

05.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 5/1994 vp
Valmistunut

29.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/1994 vp
Valmistunut

07.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/1994 vp
Valmistunut

29.09.1994

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 7/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 6/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 7/1994 vp
Valmistunut

06.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/1994 vp
Valmistunut

06.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Huomautus

Äänestys n:o 3 pöydällepanoajankohdasta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1994 Pp seur. PTK 108/1994 1
02.11.1994 Päättynyt PTK 109/1994
2
Huomautus

Puhemiehen menettely, äänestys n:o 2

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.1994 Päättynyt PTK 111/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1994 Keskeytynyt PTK 117/1994
15.11.1994 Keskeytynyt PTK 118/1994
16.11.1994 Keskeytynyt PTK 119/1994
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 6-22
Istuntopöytäkirjan sivu

4690

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 69 § 1 mom HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994