Valtiopaivaasia HE 1/1991

HE 1/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1991

Voimaantulo

01.07.1991

Säädöskokoelma
923/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1991 Päättynyt PTK 10/1991 148

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1991 vp
Valmistunut

14.05.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 16/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1991 Päättynyt PTK 18/1991 333

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.1991 Päättynyt PTK 21/1991 358
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1991 Päättynyt PTK 22/1991 364

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1991

​​​​