HE 1/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntapalvelun kokeilemista koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
272/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
273/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

288

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1992 Päättynyt PTK 11/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

357

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1992 vp
Valmistunut

17.03.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 21/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

950

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1992 Päättynyt PTK 27/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

974

Huomautus

1. lain 1 §:n 1 mom kuitenkin vasta 1.10.1992

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1992