Valtiopaivaasia HE 1/1994

HE 1/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.02.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.1994 Päättynyt PTK 7/1994 153 1
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​