Valtiopaivaasia HE 1/2002

HE 1/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
247/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.02.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Törneblom

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2002 vp
Valmistunut

06.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2002 Päättynyt PTK 27/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.03.2002

​​​​