Valtiopaivaasia HE 1/2003

HE 1/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.05.2003

Voimaantulo

15.05.2003

Säädöskokoelma
340/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.04.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Parkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2003 Päättynyt PTK 10/2003 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2003 vp
Valmistunut

24.04.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.04.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2003 Päättynyt PTK 13/2003 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2003 Päättynyt PTK 14/2003 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2003

Vastaus
EV 1/2003 vp

​​​​