Valtiopaivaasia HE 1/2004

HE 1/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

15.04.2004

Säädöskokoelma
218/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.02.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2004 Päättynyt PTK 6/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2004 vp
Valmistunut

11.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 4/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2004 Keskeytetty PTK 25/2004 3
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2004 Päättynyt PTK 29/2004 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot