HE 1/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2009)

1. Vuoden 2009 lisätalousarvio

Voimaantulo

23.03.2009

Säädöskokoelma
165/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2009 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2009 Päättynyt PTK 7/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2009 vp
Valmistunut

17.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2009 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-9/2009 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 23 päivästä maaliskuuta 2009 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.2009 Keskeytetty PTK 26/2009
20.03.2009 Päättynyt PTK 28/2009 1-62
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 28/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 24-33 ja 35: hyväksytty mietinnön mukaisina.
Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.03.2009

Kirjelmä
EK 4/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot