HE 10/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieliikennelain 86 ja 105 §:n, ilmansuojelulain 23 §:n sekä pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1479/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1480/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1481/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta

2) Laki ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta

3) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valli

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

357

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1991 Päättynyt PTK 23/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

479

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1991 vp
Valmistunut

22.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1991 Päättynyt PTK 73/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2369

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991 2
Istuntopöytäkirjan sivu

2491

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1991

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. LiVM, 1