Valtiopaivaasia HE 10/1993

HE 10/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
375/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.02.1993

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

240

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1993 Päättynyt PTK 19/1993 480

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1993 vp
Valmistunut

19.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 26/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993 718

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993 722
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 762

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

​​​​