HE 10/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

03.01.1995

Säädöskokoelma
588/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sahrakorpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

150

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

187

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/1994 vp
Valmistunut

28.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Keskeytynyt PTK 39/1994
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 10
Istuntopöytäkirjan sivu

1038

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1089

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994