Valtiopaivaasia HE 10/1994

HE 10/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

03.01.1995

Säädöskokoelma
588/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi ydinvastuulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sahrakorpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

150

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994 187

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/1994 vp
Valmistunut

28.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 911

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Keskeytynyt PTK 39/1994 1038
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1049 10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1089

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994