HE 10/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
903/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.1995

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1995 Päättynyt PTK 21/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

539

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1995 vp
Valmistunut

09.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

971

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1096

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Vastaus
EV 20/1995 vp