HE 10/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osuuskuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
415/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osuuskunnan talletuksesta antaman vastakirjan ja muun todistuksen kuolettamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
416/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
417/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
418/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

2) Laki osuuskunnan talletuksesta antaman vastakirjan ja muun todistuksen kuolettamisesta annetun lain kumoamisesta

3) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

809

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1996 Päättynyt PTK 29/1996

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1996 vp
Valmistunut

14.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1866

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1888

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

Vastaus
EV 51/1996 vp