Valtiopaivaasia HE 10/1997

HE 10/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.03.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
232/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.02.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rinne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1997 vp
Valmistunut

27.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1997 Päättynyt PTK 20/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.1997 Päättynyt PTK 22/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1997 Päättynyt PTK 24/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.03.1997

​​​​