Valtiopaivaasia HE 10/2004

HE 10/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
715/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2004 Päättynyt PTK 14/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2004 vp
Valmistunut

09.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 20/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2004 vp
Valmistunut

28.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2004 Keskeytetty PTK 73/2004 2
11.06.2004 Päättynyt PTK 74/2004 1 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Keskeytetty PTK 76/2004 11
17.06.2004 Päättynyt PTK 77/2004 1 1, 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 18 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​