Valtiopaivaasia HE 10/2005

HE 10/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
370/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 4, 15 ja 25 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2005 Päättynyt PTK 42/2005 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2005

​​​​