Valtiopaivaasia HE 10/2006

HE 10/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
343/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
344/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

2. Laki Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.03.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarvainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006 9
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 5/2006 vp
Valmistunut

30.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.2006 Päättynyt PTK 37/2006 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​