HE 100/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1318/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1616

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/1995 vp
Valmistunut

26.10.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 88/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Keskeytynyt PTK 90/1995
02.11.1995 Päättynyt PTK 91/1995 5
Istuntopöytäkirjan sivu

2446

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2498

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

Vastaus
EV 87/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat