HE 100/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.10.1996

Voimaantulo

01.11.1996

Säädöskokoelma
722/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1996 Päättynyt PTK 94/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2821

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/1996 vp
Valmistunut

13.09.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 104/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1996 Päättynyt PTK 107/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.1996 Päättynyt PTK 111/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.09.1996

Vastaus
EV 113/1996 vp