Valtiopaivaasia HE 100/2000

HE 100/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilasoikeudenkäyntilain, yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n ja sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1115/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1116/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1117/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

2. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.09.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2000 Päättynyt PTK 97/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2000 vp
Valmistunut

19.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 § muutettuna.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 6/2000 vp
Valmistunut

03.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.2000

​​​​