Valtiopaivaasia HE 100/2006

HE 100/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki polttoturpeen turvavarastoista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
321/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
322/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki sähkötuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
323/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki polttoturpeen turvavarastoista

2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.08.2006

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2006 Päättynyt PTK 78/2006 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2. lakiehdotuksen 7 § muutettuna , että hyväksytään yksi uusi lakiehdotus ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 35/2006 vp
Valmistunut

25.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.2007 Päättynyt PTK 138/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2007

​​​​