Valtiopaivaasia HE 101/1993

HE 101/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n sekä liikevaihtoverolain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1046/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1047/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1048/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

3) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2143

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2218

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/1993 vp
Valmistunut

27.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3779

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3802 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3973

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​