Valtiopaivaasia HE 101/1996

HE 101/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta ja rikoslain muuttamisesta sekä Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta

Vahvistettu

18.10.1996

Voimaantulo

14.01.1998

Säädöskokoelma
28/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.10.1996

Voimaantulo

14.01.1998

Säädöskokoelma
29/1998
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja

Päätös

Hyväksytty

2) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan I liite

Päätös

Hyväksytty

3) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan II liite

Päätös

Hyväksytty

4) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan III liite

Päätös

Hyväksytty

5) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan IV liite

Päätös

Hyväksytty

6) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liite

Asetuksen voimaantulo

19.06.2002

Säädöskokoelma
495/2002
Sopimussarja
54/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja

2) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan I liite

3) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan II liite

4) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan III liite

5) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan IV liite

6) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liite

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.08.1996

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1996 Päättynyt PTK 94/1996 2821

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/1996 vp
Valmistunut

24.09.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 110/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1996 Päättynyt PTK 111/1996 3440

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3561
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3587

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1996

Hyväksytyt lausumat

YmVM:n 1. ponsi