Valtiopaivaasia HE 101/1999

HE 101/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain muuttamisesta, tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1027/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

15.11.1999

Säädöskokoelma
1028/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1029/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 17
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/1999 vp
Valmistunut

27.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 61 a § muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 82/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1999 Päättynyt PTK 84/1999 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.1999