Valtiopaivaasia HE 101/2001

HE 101/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.12.2001

Säädöskokoelma
1009/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2001

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mantere

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2001 Päättynyt PTK 82/2001 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2001 vp
Valmistunut

21.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2001 Poistettu PTK 102/2001 5
26.09.2001 Päättynyt PTK 103/2001 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2001

​​​​