HE 101/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.12.2001

Säädöskokoelma
1009/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mantere

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2001 Päättynyt PTK 82/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2001 vp
Valmistunut

21.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2001 Poistettu PTK 102/2001
26.09.2001 Päättynyt PTK 103/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2001

Vastaus
EV 105/2001 vp