Valtiopaivaasia HE 101/2002

HE 101/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vakuutusoikeuslaki

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
132/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
133/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
134/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kansaneläkelain 73 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
135/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 3 b ja 3 d §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
136/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
137/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
138/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
139/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki tapaturmavakuutuslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.05.2003

Säädöskokoelma
140/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki rikosvahinkolain 27 §:n 3 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

12. Laki sotilasvammalain 25 §:n 3 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vakuutusoikeuslaki

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki kansaneläkelain 73 §:n muuttamisesta

5. Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 3 b ja 3 d §:n muuttamisesta

6. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

8. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

9. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

10. Laki tapaturmavakuutuslain 43 ja 53 d §:n muuttamisesta

11. Laki rikosvahinkolain 27 §:n 3 momentin kumoamisesta

12. Laki sotilasvammalain 25 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.08.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 13
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 5., 11. ja 12. lakiehdotus hylätään, että 1., 3., 4. ja 6.-10. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 150/2001 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 246/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 157/2002 5
Päätös

1.- 4. ja 6. - 10. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 5., 11. ja 12. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 22
11.12.2002 Keskeytetty PTK 160/2002 8
13.12.2002 Päättynyt PTK 164/2002 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-4. ja 6.-10. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 5., 11. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot