Valtiopaivaasia HE 101/2005

HE 101/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
827/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
828/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
829/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
830/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

2. Laki kirkkolain muuttamisesta

3. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.08.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rosti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005 13
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2005 vp
Valmistunut

23.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2005 Päättynyt PTK 96/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2005

​​​​