HE 101/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta

Asetuksen voimaantulo

21.05.2013

Säädöskokoelma
355/2013
Sopimussarja
47/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Kulttuuriasiainneuvos Laaksonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2012 vp
Valmistunut

28.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2012 Poistettu PTK 120/2012
04.12.2012 Päättynyt PTK 121/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehtyyn yleissopimukseen ja että tästä päätetään äänten enemmistöllä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012

Vastaus
EV 142/2012 vp