Valtiopaivaasia HE 101/2013

HE 101/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti )

1. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Voimaantulo

21.10.2013

Säädöskokoelma
709/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 2
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 2
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2013 vp
Valmistunut

08.10.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 70-80/2013 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 21 päivästä lokakuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2013 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2013 Keskeytetty PTK 96/2013 1
11.10.2013 Päättynyt PTK 98/2013 1 1-11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

11.10.2013

Kirjelmä
EK 25/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​