Valtiopaivaasia HE 102/1993

HE 102/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työvoimapalvelulaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Työvoimapalvelulaiksi

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1005/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Työvoimapalvelulaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1993

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vs. apulaisosastopäällikkö Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2218

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1993 vp
Valmistunut

19.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3537

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3550 3-6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3775 7

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993