Valtiopaivaasia HE 102/1996

HE 102/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

15.11.1996

Säädöskokoelma
820/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.09.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.1996 Päättynyt PTK 96/1996 2843

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1996 vp
Valmistunut

04.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/1996 vp
Valmistunut

24.09.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1996 vp
Päätös

Tiistain 22.10. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3878

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4017
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4067

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996

​​​​