Valtiopaivaasia HE 102/1997

HE 102/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1263/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1264/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.1997 Poistettu PTK 102/1997
10.09.1997 Poistettu PTK 103/1997
11.09.1997 Poistettu PTK 105/1997
12.09.1997 Päättynyt PTK 106/1997
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997 3-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1997 Poistettu PTK 164/1997
10.12.1997 Pp seur. ist. PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 26

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2