Valtiopaivaasia HE 102/2001

HE 102/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Päätökset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
934/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
935/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
936/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
937/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2001

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2001 vp
Valmistunut

13.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2001