Valtiopaivaasia HE 102/2005

HE 102/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Päätökset

1. Rahankeräyslaki

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
255/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
256/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
257/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rahankeräyslaki

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.08.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisijohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2005 vp
Valmistunut

02.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005 6
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 6 17
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2006

​​​​