Valtiopaivaasia HE 102/2006

HE 102/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
350/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
351/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
352/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
353/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

3. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.08.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 21
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 13/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2007 Päättynyt PTK 148/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2007

​​​​